ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

INOUT GARDEN ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.inoutgarden.hu weboldal Üzemeltetője, PRINCZ LÁSZLÓNÉ ev. jelen adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza azokat az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és –adatkezelési irányelveket, amelyet az Üzemeltető, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőként ismer el.

 

Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató kialakításakor az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/679 Rendeletében ( GDPR) foglaltakat, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit vettük figyelembe.

A tájékoztató hatálya (ellenkező rendelkezés hiánya esetén ) nem terjed ki a www.inoutgarden.hu weboldalon megjelenő hirdetési szolgáltatásokra, honlap üzemeltetőjén kívüli harmadik fél nyereményjátékaira, promócióira, melyek egyébként az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyan ez vonatkozik azoknak a weboldalaknak az adatkezelésére, melyekre az InOutgarden oldalán elhelyezett hivatkozások vezetnek. Ez utóbbi ezekért az adatkezelésekért az www. inoutgarden.hu üzemeltetője semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A weboldal felkeresésével és használatával a weboldal látogatója felhasználónak minősül , tudomásul veszi és elfogadja ezeket az alább részletezett irányelveket.

 

 • A www.inoutgarden.hu weboldal látogatása ingyenes, semmiféle regisztráció és semmilyen személyes adat megadása nem szükséges
 • A weboldal, az egyes részleteinek betöltésekor, valamint a szolgáltatások fenntartásának, illetve a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön elfogadja az oldal ezen sütijeire vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
 • A sütik, a böngészők által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű, szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok, melyek egyedi számsorból állnak és a weboldalt letöltő számítógépek megkülönböztetésére szolgálnak.
 • Ön, mint felhasználó a saját számítógépét érintő sütik beállításait szabályozhatja böngészőiben, de meg is akadályozhatja azok használatát eszközein.
 • Az Üzemeltető által szervezett weboldalon és a weboldalhoz tartozó közösségi oldalakon szervezett és meghirdetett nyereményjátékokon, szavazásokon, a résztvevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, vagy e-mailben megadott személyes adatai nyilvántartásba kerülnek, melynek az Üzemeltető általi nyilvántartásához és kezeléséhez a résztvevőknek minden esetben kifejezett hozzájárulásukat kell adniuk.
 • Az Üzemeltető minden esetben nyilatkozni köteles a birtokába jutott személyes adatok védelméről és arról, hogy a jelen Tájékoztató pontjaiban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki azokat. Ez alól kivételt kizárólag a jogerős hatósági határozat, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása képez.
 • Az Üzemeltető a 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelheti. Mivel a weboldal üzemeltetőjének nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, ezért kizárólag a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a hatályos jogszabályoknak.
 • Az Üzemeltető weboldalának működése során, a rendszerben automatikusan rögzítésre kerülnek adatok, melyek a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tárolásra kerülnek ott. Továbbá az Üzemeltető statisztikai célból adatokat gyűjthet a felhasználói szokásokról, de sem ez utóbbi statisztikai-, sem előbbi automatikusan rögzített adatok nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által megadott személyes adatokkal.
 • Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok törléséről értesíti mindazokat, akik ebben érintettek, vagyis az érintett felhasználót valamint akiknek korábban a Személyes adatot – a törvényességi kereteknek megfelelően – adatkezelés céljára továbbította. Ez az értesítés mellőzhető abban az esetben, amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekeit ez nem sérti.
 • Az Üzemeltető minden esetben köteles gondoskodni a birtokába került személyes adatok biztonságáról, megakadályozni azok véletlen, vagy gondatlanságból történő elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, valamint terjesztését. Erre a kötelezettségre minden harmadik fél figyelmét felhívja, teljesítésére akik részére a törvényes keretek közt a személyes adatokat továbbította.
 • A GDPR vonatkozó rendelkezéseire való tekintettel az Üzemeltetőt nem kötelezi adatvédelmi tisztviselő kijelölése.
 • Az Üzemeltető a személyes adatokat az érintet hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott nyereményjáték, promóció idejének végét követő 12 hónapig kezeli, majd ennek lejártát követően törli
 • A megtévesztő magatartással, jogellenesen megadott személyes adat használata, illetve a www.inoutgarden.hu weboldal ellen irányuló mindennemű károkozás esetén az Üzemeltető jogosult a károkozó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény- vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult annak személyes adatait a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
 • A Felhasználónak írásban tájékoztatást kérhet személyes adatainak jogszerű kezeléséről, amit írásban az Üzemeletető címére megküldött e-mail-ben tehet meg. Hitelesnek, csak és kizárólag az egyértelműen beazonosítható Felhasználó írásbeli kérése tekinthető, ez azt jelenti a levélnek az információt kérő által regisztrált e-amil címről kell érkeznie. E mellett bármikor kérheti adatainak módosítását, illetve törlését is.
 • Hírlevél küldés esetén, az Üzemeltető által küldött hírlevelek, a levélben elhelyezett leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az érintett Felhasználó összes személyes adata a hírlevél adatbázisból törlésre kerül.
 • A www.inoutgarden.hu látogatója a weboldalra történő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, azáltal további, külön belegyezés kérésére nincs szükség.

 

Mindennemű adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kell fordulni, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
T.: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Üzemeltető / adatkezelő elérhetőségei:
Princz Lászlóné ev.
Cím: 2225 Üllő, Mátyás király u. 26.
T.: +36 30 364 7406
E-mail: princpanka@gmail.com

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi irányelveket és tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amiről a Felhasználó(k) részére értesítést küld.

Budapest, 2020. február 17.